Veterinærforlig 3: Store forventninger til veterinærmedicinsk råd

På ViNordics opfordring er et nyt uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd blevet oprettet som en del af veterinærforliget. Rådet skal være med til at sikre, at veterinærfaglige beslutninger vedrørende brug af veterinærmedicin er evidensbaserede.

Ekspertrådet har fået til opgave at give konkrete anbefalinger i forbindelse med blandt andet udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Men rådet har også fået til opgave at bidrage til den offentlige debat. Det er afgørende, at rådet fra starten indtager en proaktiv rolle i samfundsdebatten. Der er brug for en uvildig og fagligt stærk stemme, som kan udfordre enkelt personer, der har uforholdsmæssig stor indflydelse i debatten.

Fra ViNordics håber side håber vi, at rådet vil være en vigtig katalysator for så vidt muligt at få faglighed og evidens i antibiotikapolitikken og -debatten. Ekspertrådet har en bunden opgave i – gennem aktiv involvering – at imødegå de tilsyneladende udbredte misforståelser og fejlopfattelser, der findes i befolkningen om brugen af veterinærmedicin, og som desværre af og til finder vej til de politiske beslutninger på området.

Rådet har endnu ikke haft første arbejdsdag. Fra ViNordic ønsker vi god arbejdslyst og håber, at rådet vil holde fokus på evidens i deres arbejde.