Veterinærforlig 3: Styrket nordisk samarbejde

Det danske veterinærforlig lægger op til, at de nordiske lande skal arbejde tættere sammen, med det formål at gøre det veterinære beredskab – som blandt andet står for at monitorere og forske i farlige husdyrssygdomme – mere fokuseret og omkostningseffektivt for erhvervet og det offentlige. ViNordic hilser forligspartiernes ambition om øget nordisk samarbejde velkommen, men vi mener også, at samarbejde mellem de nordiske lande skal styrkes på andre områder end blot i forhold til det veterinære beredskab. Der er flere oplagte områder, hvor både erhvervet og det offentlige vil få gavn af, at myndighederne i de nordiske lande styrker samarbejdet.

Der er stor forskel på husdyrproduktionen i de nordiske lande. Danmark har en stor mængde svin, mens Norge har en stor mængde fisk. I Sverige udgør kvæg den største andel af husdyrproduktionen. De store forskelle i sammensætning af husdyrproduktionen de nordiske lande indbyrdes medfører, at der ikke er adgang til den bedste og mest effektive medicin i de enkelte lande, fordi markederne hver især er for små til, at produkterne bliver markedsført.

Fordeling af produktionsdyr i Danmark, Sverige og Norge

 

Kilde: European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consuption (ESVAC). Figurerne viser den procentvise fordeling af biomasse pr. dyreart.

En lavthængende frugt er derfor at fjerne hindringer for markedsføring af fællesnordiske pakninger, så den samme lægemiddelpakning kan sælges i alle nordiske lande. Udgifterne til nationalt pakningsmateriale udgør i dag en væsentlig omkostning for industrien og er i små markeder en barriere for markedsføring. Fællesnordiske pakninger vil derfor øge udbuddet af lægemidler i Norden; blandt andet til dyrearter, der er få af og sjældne veterinære sygdomme. Fællesnordiske pakninger vil betyde, at der er et bredt udvalg af godkendte lægemidler til rådighed for dyrlægerne i de nordiske lande til gavn for både dyr og mennesker.

Med ViNordic har vi fået bedre muligheder for at gå i dialog med vores samarbejdspartnere i de nordiske lande om at nedbryde barrierer for, at den bedste og mest effektive medicin er til rådighed på tværs af markederne. Vi har også en klar ambition om at indtage en mere aktiv stemme i den offentlige debat, hvor vi ser frem til at bidrage proaktivt med vores viden om lægemidler til dyr.