Fra idé til nyt veterinært lægemiddel

Udvikling af nyt lægemiddel kræver omfattende forskning og afprøvning – i alt 8-10 år

1. Opdagelse      

Udvikling af idé og indledende forskning.

 

2. Præklinisk udvikling

Afprøvning i laboratoriet. Lægemidlets sikkerhed og kvalitet – herunder sikkerhed for miljøet – testes.

 

3. Kliniske forsøg     

Lægemidlets sikkerhed og virkning – herunder bivirkninger – afprøves på levende dyr.

 

4. Godkendelse

Lægemidlet vurderes og bedømmes af myndighederne (i Danmark af Lægemiddelstyrelsen).

 

5. Fremstilling og distribution

Det godkendte lægemiddel kan anvendes af dyrlæger og dyreejere til behandling af syge dyr.